• Ärenden
 • Om ärende
 • Katalog
 • Arbetsmoment
 • Isolering
 • Materialsatser
 • Import
 • Egen prislista
 • Prisformler
 • Sammandrag
 • Anbud
 • Offert
 • ÄTA
 • Om projekt
 • Rapporter
 • Kalender
 • Uppföljning
 • Dokument

 • presenterar

  Ett komplett Kalkylsystem för VVS-branschen

  Byggt på lång erfarenhet


  Allmänt

  Ett komplett system för kalkylering av VVS-objekt där RSK-katalogen är ihopkopplad med Normtider och/eller Montagetider.

  Vi tillhandahåller alla de vanligaste grossisternas prislistor och ser till att de uppdateras kontinuerligt.

  För att ytterligare förenkla processen finns 200 färdiga Materialsatser som är möjliga att ändra eller komplettera.

  Alla objekt hanteras som Ärenden. Dessa kan man sätta Status på och följa genom hela projektfasen.

  Resultatet blir bl.a ett Kalkylsammandrag, ett Anbud eller en Offert.

  Calcy är helt plattformsoberoende och kan köras på de flesta typer av datorer.

  API som kan kopplas mot ert eget Order/Faktura-system ger till slut en komplett Projektuppföljning.

  Ärenden

  Calcy arbetar med Ärenden.

  Alla ärenden är knutna till en kund, som kan nås i ert eget Kundregister via vårt Kund-API.

  Man väljer själv vilken Status ärendet har.

  Man väljer även om ärendet är aktivt eller inte.

  Om ärende

  För att kunna specificera ärendets unika förutsättningar anger man:

  - Om Netto eller Bruttopriser ska användas
  - Vilka prislistor som ska användas
  - Om isolerpriserna ska justeras
  - Val om Normtid eller Montagetid ska nyttjas
  - Kostnad för arbetstid

  Registrering

  Registreringsdelen är anpassad både till användare och funktion.

  Man kan välja vilka inmatningsfält som ska användas.

  Man kan även välja kolumnernas innehåll.

  Dessutom finns filtreringsfunktioner för vilka rader man ser.

  Lätt att ändra och lätt att se kompletterande underliggande information.

  Till hjälp har man olika radtyper(RT) när man registrerar:

  - Material
  - Materialsatser
  - Rubrikrad som samlar upp alla underliggande raders värden
  - Text
  - Tillhandahållet material
  - Demontering
  - Offererat material
  - Tidsatta Arbetsmoment
  - UE-kostnader

  Katalog

  Katalog baseras på RSK-katalogen och innehåller all information som:

  - Bilder
  - Produktinformation
  - Drift & Skötselinstruktioner
  - Montageanvisningar
  - Miljödeklarationer

  Dessutom är produkterna kopplade till samtliga inlästa prislistor.

  För att förenkla sökandet bland alla produkter finns flera sökfunktioner och filtreringssätt.

  Arbetsmoment

  Genom att välja RT(RadTyp) får man tag i Arbetsmoment.

  Calcy inehåller över 800 tidsatta arbetsmoment för VVS.

  Nästan lika många finns för BYGG resp. VENT.

  Här kan man fånga upp all tid som inte är knutet till själva materialvalen.

  Isolering

  Nya bestämmelser har kommit angående klassning av isolering.

  Hänsyn tas till kringmiljö och upphängningsteknik.


  Genom att ange Typ av isolering och Isoklass räknas isolertjockleken fram.

  Sist men inte minst anges antal isoböjar per meter.

  För att få absolut rätt isolerpris kan man koppla ihop aktuell isolerprislita!

  Materialsatser

  Vi har skapat 200 olika MaterialSatser som ska förenkla kalkylskedet.

  Dessa kan naturligtvis enkelt ändras eller kompletteras vid behov.

  Vitsen är att förenkla själva registreringen så att man får med sig allt.

  Varje rad kan registreras mycket detaljerat och kan innehålla i princip allt som är av kalkylvärde.

  Import

  Importfunktionen är till för att förenkla överföringar från andra system.

  Det kan ske via t.ex Excelformat eller kalkyler från andra system (TenWin).

  Det kanske mest avancerade är import från Bluebeam, där uppgifterna plockas direkt från dina ritningar.

  Naturligtvis kan även hela eller delar av befintliga kalkyler kopieras.

  Prishantering

  Vi tillhandahåller alla på marknaden tillgängliga prislistor för VVS.

  Välj vilka du vill använda.

  Prioritera vilken ordning du föredrar.

  Avtalsfiler får man fixa och läsa in själv, eller hjälper vi till.

  Egen prislista

  Man kan läsa i andra prislistor som inte finns i vårt utbud eller saknas i RSK-databasen.

  Dessa artikelnr dyker då inte upp i Katalog, men anges artikelnumret får man träff.

  Prisformler

  Prisformler är ett sätt att skapa egna prislistor som bygger på de listor som finns.

  Man kan ange prioritet, lägsta pris eller dylikt.

  Prislistorna kan sedan användas som vilken lista som helst.

  Tidhantering

  Calcy kan använda antingen Normtider eller vårt unika Montagetid där både rör, rördelar, ventiler etc. är tidsatta.

  Prissättningen kan sedan ske med antingen bruttopriser eller nettopriser.

  Slutligen kan man enkelt jämföra skillnaderna mellan de olika tidsystemen i kalkylsammandraget.

  Kalkylen

  Här visas ett sammandrag av de registrerade kostnaderna.

  Resten av kostnaderna kan kompletteras här.

  Sedan kan man laborera med utfallet på olika sätt.

  Sammandrag

  Själva innehållet styr man själv, även vilka kategorier man vill ha.

  Sammandraget kan dessutom varieras beroende på vad man är van vid.

  Sammandraget kan kopieras till Dokument.

  Anbud

  Man kan lägga upp flera mallar av anbudstexterna.

  Dessa lagras och kan självklart återanvändas.

  Dessutom kanske man har behov av att lämna lite olika anbud, kanske till olika kunder.

  Anbudet anses att användas för entreprenader där nettopriser är utgångsläget.

  Anbudet kan kopieras till Dokument.

  Offert

  Liksom Anbudet kan flera mallar läggas upp.

  Offerten är tänkt att användas mot privatpersoner där bruttopriserna har använts och där moms inkluderas.

  Genom att markera en eller flera av offertens produkter, kommer dessa bilder att läggas in som bakgrund i offerten.

  Offerterna kan kopieras till Dokument.

  ÄTA

  För ändrings- och tilläggsarbeten finns särskilda mallar.

  Dessa kan även kopieras till Dokument.

  Miljödeklaration

  Nyhet i CALCY är att Produkters miljödeklarationer(EPD:er) numera plockas upp med automatik från RSK-katalogen och läggs i Dokument.

  Inköp

  Beställningslistor kan numera skapas direkt i registreringsläget.

  Dessa kan enkelt överföras till resp. grossists hemsidor.

  Projekt

  Projekt är ett vidare begrepp som används vid större kalkyler för att underlätta hanteringen.

  Projekten kan indelas i unika projektdelar för att få ett logiskt sammanhang.

  Projektet är som ett paraply där man kan samla flera kalkyler under samma tak.

  Om projekt

  Om projekt innehåller en del projektunika uppgifter.

  Rapporter

  Under Rapporter kan man skapa valfria rapporter.

  Här finns möjligheter att välja innehåll av uppgifter.

  Man kan filtrera efter egna önskemål.

  Kalender

  Instrument för att skapa planeringsunderlag.

  Personalen är automatiskt en del i kalendern, men även tillfälliga resurser kan läggas upp t.ex projekt, projektdelar etc.

  Val av vilka resurser man vill se.

  Uppföljning

  Via olika API:er kan sedan verkliga värden på kostnader och tider samlas in.

  Detta presenteras i ett översiktligt tabellformat.

  Dokument

  Dokument ska ses som en typ av projektpärm.

  Här kan projektets olika dokument samlas.

  Alla dokument som skapas i CALCY kan enkelt sparas här.

  Även alla dokument som eventuellt finns i de valda produkternas Kataloginformation kan automatiskt lagras här, t.ex miljöinfo, drift & skötselinstruktioner osv.

  Strukturen på mapparna kan man själv påverka.

  Integration

  Naturligtvis kan CALCY integreras med olika program via vårt API.

  Några Exempel:

  Referenser

  Intresseanmälan